Ostrołęka

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Ostrołęki (UM)
  • 07-410 Ostrołęka
  • pl. Generała Józefa Bema 1
  • Tel.: +48 29 764-68-11
  • www.ostroleka.pl
  • E-mail: um@um.ostroleka.pl
 • Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
  • 07-410 Ostrołęka
  • pl. Generała Józefa Bema 5
  • Tel.: +48 29 764-36-45
  • www.powiat.ostroleka.pl
  • E-mail: starosta@powiat.ostroleka.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce (PUP)
 • Miejski Zakład Komunikacji (MZK)
  • 07-400 Ostrołęka
  • ul. Kołobrzeska 1
  • Tel.: +48 29 769-10-97
  • www.mzk.ostroleka.pl
  • E-mail: mzk@mzk.ostroleka.pl
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD)
  • 07-410 Ostrołęka
  • ul. Rolna 30
  • Tel.: +48 29 760-59-38 (sekretariat)
  • www.word-ostroleka.pl
  • E-mail: word@word-ostroleka.pl
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce (WSAP)
  • 07-410 Ostrołęka
  • ul.Gorbatowa 15
  • Tel.: +48 29 760-68-86 wewn. 105 (dziekanat)
  • www.wsap.com.pl
  • E-mail: wsap1@home.pl
 • Kino Jantar
  • 07-410 Ostrołęka
  • ul. Inwalidów Wojennych 23
  • Tel.: +48 29 764-21-63
 • Zespół Elektrowni Ostrołęka (ZEO)
  • 07-401 Ostrołęka
  • ul. Elektryczna 5
  • Tel.: +48 29 766-20-00
  • www.zeo.pl
  • E-mail: zeo@zeo.pl
 • Silikaty Ostrołęka Sp. z o.o.
  • 07-400 Ostrołęka
  • skr. poczt. 40
  • Tel./fax: +48 29 760-29-08
  • www.grupasilikaty.pl
  • E-mail: grupasilikaty@grupasilikaty.pl
  • NIP: 758-20-16-208
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce im. Józefa Psarskiego
  • 07-410 Ostrołęka
  • Al. Jana Pawła II 120 A
  • Tel.: +48 29 765-21-00 (centrala)
  • www.szpital.ostroleka.pl
  • E-mail: szpitalo@szpitalo.nazwa.pl
  • NIP: 758-20-10-430
  • REGON: 000304616
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ostrołęce (ZUS)
  • 07-410 Ostrołęka
  • ul. A. Kuklińskiego 3
  • Tel.: +48 29 760-03-70
  • www.zus.gov.pl
 • Stora Enso Poland Zakłady w Ostrołęce
  • 07-401 Ostrołęka
  • ul. I Armii Wojska Polskiego 21
  • Tel.: +48 29 764-00-00
  • www.storaenso.com
 • Dworzec Kolejowy Polskich Kolei Państwowych SA w Ostrołęce (PKP)
  • 07-410 Ostrołęka
  • ul. Żeromskiego 11
  • Tel.: +48 29 760-26-81

O Ostrołęce

Miasto w województwie mazowieckim, powiat grodzki, w Dolinie Dolnej Narwi, nad Narwią i uchodzącymi do niej dopływami: Omulew i Czeczotka; siedziba powiatu ostrołęckiego. 54 tysiące mieszkańców (2002).

Główny ośrodek przemysłowo-usługowy i kulturalno-oświatowy północno-wschodniego Mazowsza, znacznie rozwinięty po II wojnie światowej (liczba ludności wzrosła 6-krotnie). Do największych zakładów należą: Intercell SA (celuloza, papier pakowy, workowy i siarczanowy, tektura - ok. 1/3 krajowej produkcji tektury falistej, worki papierowe - około 40% krajowej produkcji) i Zakłady Mięsne Ostrołęka SA (rzeźnia, wyrób wędlin i konserw), częściowo zlokalizowane w podmiejskiej gminie Rzekuń; ponadto są inne firmy przemysłu spożywczego (duża mleczarnia z proszkownią mleka, piekarnie, młyny, zakłady cukiernicze, przetwórstwo owocowo-warzywne, w tym komponenty owocowe i warzywne do jogurtów, serków, lodów), drzewnego (meble, sklejki, stolarka budowlana tarcica) i papierniczego (artykuły szkolno-biurowe, opakowania) oraz rozwinięty przemysł: mineralny (elementy budowlane ytong, cegły silikatowe, betony, kostka brukowa, wyroby wapienno-piaskawe, szyby termoizolacyjne, tatary bitumiczne), metalurgiczny (odlewnia metali nieżelaznych), elektromaszynowy (wyroby metalowe, ślusarka aluminiowa, pompy i urządzenia hydrauliczne, sprzęt gospodarstwa domowego), leki (wyroby dziewiarsko-pończosznicze, odzież), chemiczne (chemia gospodarcza, farby, lakiery, wyroby z tworzyw sztucznych), poligraficzny; liczne zakłady budowlano-montażowe i naprawcze elektrownia cieplna opalana węglem kamiennym (moc 720 MW, największa w północno-wschodniej Polsce) ze stacją elektroenergetyczną. Oddziały i filie banków oraz firm ubezpieczeniowych. Ostrołęckie Forum Gospodarcze, Regionalna Izba Gospodarcza w Ostrołęce, Loża Mazowiecka BCC, Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Północno-Wschodniego, Agencja Rozwoju Regionalnego, Ostrołęcki Ruch Wspierania Przedsiębiorczości, kancelarie prawne, firmy konsultingowe i inne; węzeł kolejowy (linie z Warszawy, Olsztyna, Białegostoku, Małkini Górnej; ruch osobowy tylko na linii Warszawa-Ostrołęka) i drogowy (trasy z Warszawy, Olsztyna, Mrągowa, Augustowa, Białegostoku).

Szkolnictwo wyższe reprezentują: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Zespół Kolegiów Nauczycielskich, ponadto są dostępne różnorodne formy kształcenia prowadzone przez uniwersytety - Warszawski, Łódzki, Akademia Podlaska i KUL; regionalny ośrodek szkolnictwa ponadgimnazjalnego (technika i licea profilowane), m.in. szkoła rzemiosł artystycznych, szkoły muzyczne; działają: Ostrołęckie Centrum Kultury z nowoczesną salą kinowa, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny chór kameralny, młodzieżowy chór Cantilena, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, galeria, lokalna rozgłośnia radiowa, odbywają się liczne imprezy artystyczno-kulturalne w tym przeglądy i festiwale kabaretowe (Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Kabaretową "OSPA"), folklorystyczne (Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne, Kurpiowskie Dni Folkloru), poetyckie, recytatorskie, teatralne (Ostrołęcka Jesień Teatralna), filmowe (Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich "Filmowe Zwierciadła"). Ośrodek turystyczny na szlaku wodnym Narwi z Warszawy na Mazury, z rozwiniętą bazą noclegowa i rekreacyjno-sportową (stadion, kryta pływalnia, korty tenisowe, hala widowiskowo-sportowa).

Dzielnice miasta są rozdzielone doliną Narwi, łąkami i polami; większa cześć Ostrołęki leży na lewym brzegu Narwi, gdzie nad brzegiem najstarsza cześć miasta z rynkiem i nielicznie zachowaną starszą zabudową; współczesne centrum o szerokich ulicach i wysokiej zabudowie rozciąga się na wschód od rynku: w północno-wschodniej części miasta osiedle przemysłowe Wojciechowice, na południowym wschodzie - blokowe Osiedle Stacja, na prawym brzegu Narwi zabudowa rozproszona, głównie jednorodzinna.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia i zabytki

Gród wczesnośredniowieczny, następnie osada targowa na szlaku handlowym z Mazowsza do Prus; prawa miejskie 1373; miasto książęce, po przyłączeniu 1526 Mazowsza do Korony - królewskie; od połowy XVI w. starostwo niegrodowe; XV-XVI w. ośrodek rzemieślniczy (sukiennictwo, szewstwo, piwowarstwo) i handlowy, spław produktów leśnych i zboża do Gdańska; miasto niszczone w czasie wojen w połowie XVII i na początku XVIII w. (m.in. 1655-56 przez Szwedów) - podupadło gospodarczo; 1708 w Ostrołęce i okolicy walki Kurpiów z wojskami szwedzkimi; ponowne ożywienie handlu w XVIII w.; od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w zaborze rosyjskim (Królestwo Polskie); 1807 zwycięska bitwa wojsk napoleońskich z wojskami rosyjskimi. W rejonie miasta walna bitwa, stoczona 26 V 1831 podczas powstania listopadowego między głównymi siłami polskimi (około 30 tysięcy żołnierzy) pod dowództwem gen. J. Skrzyneckiego a głównymi siłami rosyjskimi (około 40 tysięcy żołnierzy) pod wodzą feldmarszałka I. Dybicza; zakończona, wskutek braku zdecydowanych działań Skrzyneckiego, taktyczną i strategiczną porażką strony polskiej (straty polskie 6,5 tysięcy żołnierzy, rosyjskie - 5 tysięcy); w bitwie wyróżnił się J. Bem, który dowodząc artylerią, powstrzymał napór wojsk rosyjskich i umożliwił wycofanie się armii polskiej w kierunku Warszawy; przegrana pod Ostrołęką zakończyła okres militarnej przewagi wojska polskiego i oznaczała kres nadziei powstańców na zwycięskie rozwiązanie konfliktu zbrojnego z Rosją. W XIX w. ośrodek przemytu między Królestwem Polskim a Prusami, rozwój drobnego przemysłu (około 170 zakładów przemysłowych); od 1893 połączenie kolejowe. W końcu XIX w. zamieniona w twierdzę; silnie zniszczona podczas obu wojen światowych; VIII 1920 miejsce zaciętych walk podczas wojny polsko-bolszewickiej. W czasie okupacji niemieckiej 1939-44 wcielona do III Rzeszy; 1940 obóz dla wysiedlonych, 2 obozy pracy przymusowej oraz w Łazku 1940-43 kamy obóz pracy przymusowej; ośrodek konspiracji AK, BCh, NOW-NSZ; 1945 deportacje przez NKWD członków polskich organizacji niepodległościowych w głąb ZSRR; 1945-49 rejon działalności partyzantki antykomunistycznej, m.in. oddział 85 żołnierzy pod dowództwem kpt. "Zycha" rozbił miejscowe więzienie i zlikwidował kilku funkcjonariuszy UB i NKWD. W 1975-98 stolica województwa; XV w.-1975 i od 1999 siedziba powiatu. Miejsce urodzenia 1848 pisarza i poety W. Gomulickiego.

Zabytki:

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Ostrołęka w liczbach

Powierzchnia miasta 2 817 km2 (53 758 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 53 758
Liczba urodzeń w 2006 roku 524
Liczba zgonów w 2006 roku 377
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 546
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 877
Ilość osób, które pracują 14 491
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 4 843
Ilość książek w miejskich bibliotekach 177 691 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 103 (o średniej powierzchni 124,6 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 83
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 5 684
Dochody miasta (gminy) 173 460 554,22 zł
Wydatki miasta (gminy) 171 812 444,60 zł
Średnia pensja w Ostrołęce 2 607,81 zł (co stanowi 98,9% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w Ostrołęce 11 830
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 16,4
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl